Parents Matter: Ouderbetrokkenheid

Ouders doen ertoe.
Zij maken het verschil in het leven van hun kind.

Ook onderzoek toont duidelijk aan dat op die scholen die ouderbetrokkenheid serieus nemen de studieresultaten verbeteren. De betere relatie tussen ouders en school zorgt ook voor een betere huiswerkomgeving.

Het Parents Matter project is ontwikkeld om het voortijdig schoolverlaten te verminderen; een probleem dat zich in heel Europa voordoet.

De website biedt hulp aan scholen die ouderbetrokkenheid, met name ook die van migrantenouders,  (verder) op de agenda willen zetten. U vindt hier producten ter advies en ondersteuning, ontwikkeld en getest in 6 Europese landen.