Eindconferentie Parents Matter 3 oktober 2013 in Utrecht

Op de eindconferentie van Parents Matter in Utrecht in oktober 2013 werden de resultaten gedeeld met professionals uit het veld, zoals medewerkers van de MBO-raad, Forum, Gemeente Utrecht en vele ROC's. Via de website hebben de deelnemers de producten bekeken en besproken, waaronder een film die ROC Midden Nederland speciaal heeft laten maken voor ouders. De andere producten bestaan uit een voorstel voor beleid en beschrijvingen van mogelijke activiteiten om ouderbetrokkenheid te vergroten. Deze producten zijn ontwikkeld en getest door alle deelnemende landen en voor iedereen beschikbaar op deze website. De deelnemers aan de conferentie waren ronduit positief over het bereikte resultaat. Voor de presentatie op deze eindconferentie klikt u hier:

Presentatie Parents Matter op eindconferentie 3 oktober 2013

Op de conferentie gaven Runet van Beek en Gerna Beldsnijder een presentatie onder de titel Geen bemoeienis, wel betrokkenheid! Hierin deden ze verslag van hun onderzoek naar de rol van ouders tijdens het transitiemoment van vmbo naar mbo. Hun presentatie en de samenvatting van hun onderzoek kunt u hier downloaden:

Geen bemoeienis, wel betrokkenheid
Geen bemoeienis, wel betrokkenheid, samenvatting

ROC Midden Nederland werkte in dit Europese project samen met Koning Willem 1 College uit Den Bosch (MBO), Educatie Centrum Cemin uit Utrecht en het Via Nova College uit Utrecht (VMBO).

Parents Matter bij de conferentie ‘Think Parents’ in Den Haag.

Utrecht, 26 september 2012

10, 11 en 12 oktober vindt in Den Haag de conferentie ‘Think Parents’ plaats. Deze conferentie wordt georganiseerd door Het Nederlandse Jeugdinstituut en de Universiteit van Amsterdam. De bijeenkomst is zowel op onderzoekers gericht, als op beleidsmakers en professionals en is bedoeld om vanuit multidisciplinair perspectief een bijdrage te leveren aan de kennis over wat werkt in opvoedondersteuning. ‘Parents Matter’ is hierbij aanwezig en geeft een lezing over de bevindingen die tot nu toe uit het project naar voren zijn gekomen. Kijk voor meer informatie over de conferentie op www.youthpolicy.nl.

buttonverslagconferentie

Betrokken ouders in het MBO

Utrecht, 15 mei 2013

Onder verantwoordelijkheid van ROCMN is een korte film gemaakt over ouderbetrokkenheid in het beroepsonderwijs. In de film komen ouders, studenten en loopbaanbegeleiders aan het woord. Deze film is in de eerste plaats bedoeld voor ouders en heeft als centrale boodschap: betrokken ouders zijn belangrijk voor de studieresultaten van hun kind, ook op het MBO.

Voorlichters en loopbaanbegeleiders kunnen de film op velerlei plekken buiten en binnen hun college inzetten, op bijvoorbeeld voorlichtingsavonden en ouderavonden van en voor VMBO-4 leerlingen. Binnen het ROCMN is de film te zien op ouderavonden en open dagen.

De film is hier te bekijken.

film