Producten

Hier vindt u:

Een ontwikkelplan en voorbeeld van een beleidsstuk ouderbetrokkenheid Een ontwikkelplan en voorbeeld van een beleidsstuk ouderbetrokkenheid
Beschrijvingen van activiteiten gericht op het betrekken van ouders Beschrijvingen van activiteiten gericht op het betrekken van ouders
Beschrijvingen van activiteiten gericht op loopbaanbegeleiders en anderen die een rol spelen bij de loopbaan van de student  Beschrijvingen van activiteiten gericht op loopbaanbegeleiders en anderen die een rol spelen bij de loopbaan van de student
Drie rapporten in één bestand Bovenstaande drie producten in één bestand
 

 

Hoe kunnen scholen deze producten het best gebruiken?

  • Verzamel info over de ouderpopulatie van uw school; welke interventies  zijn nodig om betrokkenheid te bevorderen.
  • Ontwikkel een beleidsinstrument, gebaseerd op de behoeften van ouders  en de omstandigheden die betrokkenheid kunnen verbeteren.
  • Verzeker u van commitment van het schoolbestuur en de schoolleiding.
  • Selecteer de hier of elders aangeboden bronnen ten behoeve van geplande acties.
  • Evalueer hoe succesvol u was en pas aan.