Voor wie

Parents Matter zal vooral betekenis hebben voor (migranten)ouders van studenten in het beroepsonderwijs, studenten, mentoren en loopbaanbegeleiders. Het doel is hun betrokkenheid te vergroten in de begeleiding van studenten richting arbeidsmarkt door betere meer kennis en begrip van die arbeidsmarkt.

Doelen

  • Versterken van de rol van (migranten)ouders en loopbaanbegeleiders in de ondersteuning van studenten in het beroepsonderwijs
  • Innovatieve methoden en instrumenten inzetten van de projectpartner
  • Stimuleren en ondersteunen van de dialoog tussen ouders en studenten, door het betrekken van ouders, studenten, docenten en migrantenorganisaties binnen de onderwijssetting
  • Versterken van de rol van (migranten)ouders en loopbaanbegeleiders in de ondersteuning van studenten in het beroepsonderwijs