Kaynaklar

Burada bulacaksınız:

Veli katılımı politika modeli Veli katılımı politika modeli 
Meslek seçimi için aktiviteler ve eğitim Meslek seçimi için aktiviteler ve eğitim
Danışmanlar ve kariyer danışmanları için aktiviteler ve eğitim Danışmanlar ve kariyer danışmanları için aktiviteler ve eğitim
Veli katılımı icin bilgi, tavsiye ve rehberlik Veli katılımı icin bilgi, tavsiye ve rehberlik
 

 

Okul ve yüksekokullar buradaki kaynakları en iyi şekilde nasıl kullanabilir?

Veli kitlenizle ilgili olabildiğince fazla bilgi edinin.Destek sağlamak için ne tür müdehaleler gerekli?
Velilerin gereksinimlerine, koşullara ve katılımlarını engelleyebilecek hertür engele dayanarak bir politika geliştirin.
Yönetim ve üst yönetim biriminin vaatlerini güvence altına alın.
Aktivitelerinizi planlayın ve gerekli kaynakları belirleyin.
Kriterlerinizin ne kadar başarılı olduğunu değerlendirin.