Kimin için?

Veli Sorunu öncelikli olarak mesleki eğitime devam eden öğrencilerin (göçmen) velilerinin; öğrencilerin; danışman ve mesleki danışmanların üzerinde etki edecektir.Amaç yeni beceriler ve daha iyi bilgi ve eğitim sistemi ve iş piyasasını daha iyi bir anlayış doğrultusunda öğrencilerin yönlendirilme ve rehberliğine veli katılımını arttırmaktır.

 

Amaçlar ve Hedefler

  • Mesleki eğitimdeki öğrencilere destek sağlayan (göçmen) velilerin ve meslek danışmanlarının rolünü arttırmak
  • Proje ortaklarının iyi uygulamalarından edinilen yenilikçi metod ve dokümanlar;
  • Proje okullerının somut eğitim düzenlemelerine öğrenci, öğretmen ve göçmen kuruluşlarının da katılımıyla veliler ve öğrencilerin arasındaki diyaloğu desteklemek ve teşvik etmek
  • Mesleki eğitim ve toplum ve iş piyasasındaki arz ve talep arasındaki ilişkileri güçlendirmek.